Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS015
Nazwa formyWybrane zagadnienia historii sztuki w teorii i ćwiczeniach plastycznych w pracy nauczyciela języka polskiego, historii, plastyki oraz historii sztuki
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele przedmiotów humanistycznych.
Cel/cele formyPrzybliżenie wybranych zagadnień historii sztuki na przestrzeni wieków w kontekście chronologii czasowej oraz ujęcia problemowego.
Realizowane treściTeoretyczne podstawy wybranych zagadnień historii sztuki na przestrzeni wieków
w kontekście chronologii czasowej oraz ujęcia problemowego.
1. Wykład: Sztuka prehistoryczna. Kultura i sztuka Mezopotamii i Egiptu. Ćwiczenia: Wykonywanie reliefów piaskowych na płaszczyźnie płaskiej.
2. Wykład: Kultura i sztuka Egiptu, dawniej i dzisiaj.
Ćwiczenia: Wykonywanie reliefów piaskowych na płaszczyźnie płaskiej.
3. Wykład: Grecja kolebką kultury i sztuki na świecie.
Ćwiczenia: Sceny mitologiczne na przykładzie mozaiki czarno- lub czerwonofigurowej (laminowana bibuła).
4. Wykład: Imperium rzymskie kolebką włoskiego renesansu.
Ćwiczenia: Malarstwo naturalistyczne – studium detalu.
5. Wykład: Sztuka barbarzyńska w Europie.
Ćwiczenia: Elementy florystyczne w miniaturze średniowiecznej.
6. Wykład: Kultura i sztuka Bizancjum.
Ćwiczenia: Wykonywanie mozaiki bizantyjskiej (lub bizantyńskiej) z elementami fauny i flory (kamyki, szkło lub modelina).
7. Wykład: Barok i manieryzm w Polsce i Europie.
Ćwiczenia: Wykonywanie grafiki artystycznej na podstawie dzieł sztuki artystów końca XVI wieku do połowy XVIII wieku.
8. Wykład: Sztuka klasycystyczna.
Ćwiczenia: Studium rysunkowe martwej natury jednoelementowej.
9. Wykład: Romantyzm i realizm w sztuce XIX w.
Ćwiczenia: Studium rysunkowe martwej natury wieloelementowej.
10. Wykład: Sztuka XX wieku: symbolizm, impresjonizm, postimpresjonizm.
Ćwiczenia: Podstawy malarstwa wrażeniowego.
11.Wykład: Sztuka XXI wieku: secesja, fowizm, ekspresjonizm, kubizm.
Ćwiczenia: Ornamentyka roślinna w malarstwie witrażowym na szkle.
12. Wykład: Od abstrakcjonizmu do surrealizmu.
Ćwiczenia: Malarstwo strukturalne.
Sposób realizacjiZagadnienia, które będziemy poruszać odnoszą się do nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz wymagań egzaminacyjnych po klasie VIII i matury rozszerzonej z przedmiotu historia sztuki.
Projekt "Historia sztuki w zarysie" ma charakter długofalowy. Wykłady z historii sztuki, w łącznym wymiarze 18 godzin będą prowadzone przez historyka sztuki mgr Małgorzatę Gorzelak. Spotkania w ramach projektu będą odbywać się raz lub więcej w miesiącu.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiRozpoczęcie projektu planowane jest w październiku 2020 r., w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, przy ul. Jana Pawła II 3.
Koszt lekcji muzealnej i warsztatu plastycznego ustala Muzeum Diecezjalne (około 10 zł).
Liczba godzin stacjonarnych48
KierownikAleksandra Potocka-Kuc
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 122
Email kierownikaaleksandra.kuc@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli