Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 15


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP016
Nazwa formyWykonywanie upominków na każdą okazję z modeliny w technice geometrycznej i millefiori
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatOsoby zainteresowane wykonywaniem upominków z modeliny Fimo w technice geometrycznej i millefiori, pragnące wykorzystać zdobytą wiedzę z uczniami na zajęciach plastycznych, kołach zainteresowań.
Cel/cele formyPoznanie wybranych technik wykorzystania mas samoutwardzalnych jako materiału plastycznego i terapeutycznego.
Realizowane treści1. Właściwości masy termoutwardzalnej – modelina Fimo.
2. Metoda millefiori i geometrii w pracy z masą termoutwardzalną.
3. Wykorzystanie masy termoutwardzalnej w pracach plastycznych.
Sposób realizacjiWarsztat plastyczny poprzedzony krótką prezentacją, prowadzony
w małych grupach ćwiczeniowych w placówkach zamawiających szkolenie.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiCena nie obejmuje materiałów plastycznych.
Cena rady pedagogicznej zostanie skalkulowana dla każdej szkoły indywidualnie.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAleksandra Potocka-Kuc
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 122
Email kierownikaaleksandra.kuc@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli