Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 15


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBP005
Nazwa formyPraca w modelinie – termoutwardzalnej masie plastycznej, jako inspiracja kreatywnych działań w szkole i przedszkolu
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele zainteresowani wykorzystaniem modeliny na zajęciach przedszkolnych i w szkole podstawowej.
Cel/cele formyPoznanie różnych technik wykorzystania mas samoutwardzalnych jako materiału plastycznego i terapeutycznego w rozwijaniu inwencji twórczej ucznia.
Realizowane treści1. Wykorzystanie mas plastycznych, m.in. termoutwardzalnej masy plastycznej – modeliny na zajęciach w przedszkole i szkole podstawowej.
2. Wykonywanie ozdób z modeliny w technice geometrycznej, millefiori, mokume nendo i kalejdoskopowej.
Sposób realizacjiSzkolenie stacjonarne w systemie sobotnio-niedzielnym, poprzedzone zostanie spotkaniem metodycznym na platformie e-learningowej.
Podczas warsztatu prezentowane będą różne masy termoutwardzalne. Uczestnicy poznają metodę wykonywania ozdób w ciekawych technikach: millefiori, mokume nendo, kalejdoskopowej i geometrycznej oraz możliwości ich zastosowania na zajęciach plastycznych w szkole, przedszkolu itp.
Założeniem warsztatu jest wykonanie płaskorzeźb, ozdób, witraży, tac, doniczek z modeliny. Uczestnicy dowiedzą się, jak ciekawie można urozmaicić zajęcia szkolne i przedszkolne. Ćwiczenia mają również zwrócić uwagę nauczyciela na ewentualne problemy manualne dziecka podczas wykonywania prac plastycznych.
Są one jednocześnie propozycją niwelowania trudności w sferze manualnej.
Metoda prowadzenia zajęć: metoda słowna, oglądowa i czynna – warsztat plastyczny.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
Uwagi1. Miejsce szkolenia: Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach i Pracownie Artystyczne Ciekoty 67.
2. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i noclegu.
3. Koszt kursu nie obejmuje materiałów plastycznych.
Cena28 zł
Liczba godzin stacjonarnych20
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAleksandra Potocka-Kuc
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 122
Email kierownikaaleksandra.kuc@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli