Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB002
Nazwa formyWybrane elementy nauki czytania i pisania w przedszkolu.
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Przedszkole
AdresatNauczyciele wychowania przedszkolnego
Cel/cele formyPrzybliżenie informacji na temat wybranych metod nauki czytania i pisania w edukacji przedszkolnej.
Realizowane treści1.Tradycyjne metody nauki czytania i pisania w przedszkolu.
2.Metoda Glenna Domana jako alternatywna propozycja nauki czytania.
3.Glottodydaktyka, czyli nauka czytania przez składanie głosek wg Bronisława Rocławskiego.
4.Naturalna nauka języka – metoda nowozelandzka.
5.Wprowadzenie w świat pisma Ireny Majchrzak – odimienna metoda nauki czytania.

Sposób realizacjiSzkolenie zostanie przeprowadzone w formie webinarium (2x2godz.). Daty spotkań oraz dane do logowania zostaną przesłane zgłoszonym uczestnikom na ich adresy e mail.
Warunki ukończenia formyUdział w webinarium.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikBożena Majchrzyk
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikabozena.majchrzyk@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli