Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 18


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBP013
Nazwa formyEdukacja w miejscach pamięci – realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyInne
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i inni zainteresowani.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli do organizowania wizyt w miejscach pamięci.
Realizowane treści1. Edukacja w miejscach pamięci a realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Główne założenia, korzyści dla ucznia i nauczyciela.
2. Przygotowanie do wizyty w miejscach pamięci. Propozycje działań, karty pracy i inne formy.
3. Główne problemy występujące podczas wizyty. Jak je zminimalizować?
4. Psychologiczny aspekt wizyt w dawnych obozach koncentracyjnych i zagłady.
5. Ewaluacja – różne formy podsumowania wizyt w miejscach pamięci. Przykłady narzędzi.
6. Propozycje realizacji zajęć z uczniami w miejscach pamięci w Kielcach i regionie świętokrzyskim.
Sposób realizacjiWarsztaty dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego poprowadzi Ewa Skrzywanek – Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu realizowanego we współpracy z Fundacją „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”.
Warunki ukończenia formy– Kranz T., Edukacja w muzeach upamiętniających ofiary nazizmu, „Przeszłość i Pamięć” 2000 nr 4.
– Kranz T., Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Rozważania o roli upamiętnienia w przekazie społeczno-historycznym. W: "Przeszłość i Pamięć" 2000 nr 1, s. 57-63.
– Kranz T., Pedagogika miejsc pamięci. W: Pilch T. (red), Encyklopedia Pedagogiki XXI wieku, t. 4, Warszawa 2005, s. 170–173.
– Nora P., Między pamięcią i historią: Les lieux de Memoire, „Tytuł Roboczy. Archiwum” 2009 nr 2.
– Szpociński A., Miejsca pamięci, „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” 2003 nr 29.
– Oferta edukacyjna w ramach podróży studyjnych do Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau [online]. [dostęp 18 czerwca 2020]. Dostępny w Internecie: http://www.mdsm.pl/pl/edukacja/pedagogika-miejsc-pamieci.
– Pakiet europejski – wskazania dla nauczycieli i edukatorów, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2003.
UwagiSzkolenie w formule mieszanej blended learning (spotkanie stacjonarne w siedzibie ŚCDN w sobotę i jedno spotkanie na platformie e-learningowej Moodle).


Cena108 zł
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli