Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 7


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBP001
Nazwa formyMalarstwo na szkle w pracy nauczyciela przedmiotów artystycznych
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele przedmiotów artystycznych zainteresowani poszerzeniem wiadomości na temat technik malarstwa witrażowego.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności w zakresie technik malarstwa witrażowego.
Realizowane treści1. Możliwości i właściwości profesjonalnych farb do szkła (mieszanie kolorów, używanie rozpuszczalników, werniksów).
2. Rodzaje farb witrażowych.
3. Przygotowanie tafli szklanej do malowania (mycie, odtłuszczanie).
4. Malowanie powierzchni – nanoszenie konturu, "zalewanie" rysunku, tła na formę płaską, w oparciu o gotowy szablon.
5. Tworzenie autorskiego motywu, np. roślinnego, na potrzeby witrażu; przechodzenie od realistycznej formy do uproszczonej.
6. Nanoszenie autorskiego motywu na zestaw naczyń szklanych – formy przestrzenne.
7. Malowanie form przestrzennych farbami witrażowymi do szkła.
Sposób realizacjiZałożeniem warsztatu jest wykonanie malarstwa farbami witrażowymi na minimum jednej formie płaskiej oraz wybranym naczyniu. Szkolenie stacjonarne w systemie sobotnio-niedzielnym poprzedzone zostanie spotkaniem metodycznym na platformie e-learningowej.
Metody prowadzenia zajęć:
– słowna,
– oglądowa,
– czynna – warsztat plastyczny.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiMiejsce szkolenia: Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach oraz Pracownie Artystyczne Ciekoty 67.
Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i noclegu.
Koszt kursu nie obejmuje materiałów plastycznych. Istnieje możliwość zakupu przez prowadzącego wybranych materiałów tj. farb witrażowych, konturówek do szkła, rozpuszczalników, pędzli, jednej płytki szklanej, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym i pokryciu kosztów przez uczestnika.
Cena28 zł
Liczba godzin stacjonarnych20
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAleksandra Potocka-Kuc
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 122
Email kierownikaaleksandra.kuc@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli