Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB001
Nazwa formyKodeks przedszkolaka
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Przedszkole
AdresatNauczyciele wychowania przedszkolnego
Cel/cele formyDoskonalenie wybranych umiejętności kształtowania właściwych nawyków i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym.
Realizowane treści1. Właściwe zachowanie i dobre maniery jako element kompetencji osobistych i społecznych.
2. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w świetle podstawy programowej.
3. Sposoby kształtowania nawyków właściwego zachowania dziecka w grupie przedszkolnej.
4. Kształtowanie samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym.
5. Wyrabianie nawyków współpracy w grupie przedszkolnej.
6. Tworzenie kodeksu przedszkolaka – opracowanie i prezentacja zasad.
Sposób realizacjiSzkolenie zostanie przeprowadzone w formie webinarium.
Warunki ukończenia formyUdział w webinarium.
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikBożena Majchrzyk
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikabozena.majchrzyk@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli