Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE001
Nazwa formyTeksty literackie sposobem rozwijania twórczego i krytycznego myślenia w klasach młodszych
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności rozwijania twórczego i krytycznego myślenia uczniów w oparciu o teksty literackie dla dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
Realizowane treści1. Kształtowanie kompetencji czytelniczych.
2. Walory dydaktyczno-wychowawcze lektur dla klas I–III.
3. O rozwijaniu twórczego i krytycznego myślenia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
4. Zadania edukacyjne w klasach I–III z wykorzystaniem tekstów literackich.
Sposób realizacjiKurs składa się z czterech modułów, z których każdy trwa 3 godziny dydaktyczne. Realizacja treści oparta jest na samodzielnej pracy uczestnika zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na platformie.
Zajęcia realizowane w formie kursu e-learningowego na platformie Moodle. Uczestnik po otrzymaniu dostępu do kursu zobowiązany będzie do zapoznania się z materiałami dostępnymi na platformie, a następnie wykonaniu zadań stanowiących warunek konieczny do ukończenia kursu, w ściśle wyznaczonym czasie. Dostęp do kursu jest jednoznaczny z terminem realizacji szkolenia.
Warunki ukończenia formyWykonanie zaplanowanych zadań.
Liczba godzin e-learningowych12
KierownikKatarzyna Pluta
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikakatarzyna.pluta@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli