Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS051
Nazwa formyTworzenie prezentacji wspierającej prowadzenie zajęć dla nauczycieli
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyInne
Poziom edukacyjny
AdresatDoradca metodyczny.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji wspierającej prowadzenie zajęć dla nauczycieli.
Realizowane treści1. Zasady tworzenia prezentacji.
2. Planowanie treści w zależności od celu prezentacji.
3. Sposoby formułowania poleceń do dyskusji, ćwiczeń dla uczestników.
4. Komentarz jako najważniejszy element przekazywanych treści.
Sposób realizacjiZajęcia są przeznaczone dla doradców metodycznych oraz dla innych osób zainteresowanych opracowywaniem prezentacji na szkolenia dla nauczycieli. Uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:
1. Jak opracować prezentację atrakcyjną wizualnie i merytorycznie?
2. Jak unikać pułapek w planowaniu prezentacji?
3. Co to znaczy dobre komentowanie przedstawianych treści?
4. Kiedy prezentacja staje się wsparciem, a kiedy może okazać się balastem dla prowadzącego?
Prezentacja jest nieodłącznym elementem wielu szkoleń dla nauczycieli. Prowadzący traktują ją jak scenariusz zajęć, zawierający treści, pytania do dyskusji, polecenie do ćwiczeń. W trakcie zajęć uczestnicy wykorzystają i uporządkują już posiadaną wiedzę i umiejętności oraz poznają kilka sposobów na przygotowanie atrakcyjnej, przemyślanej prezentacji, będącej rzeczywistym wsparciem dla prowadzącego.
Warsztat prowadzony jest w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli-doradców metodycznych zatrudnionych w ŚCDN.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w zajęciach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAneta Bródka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaaneta.brodka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli