Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 7


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBP002
Nazwa formyTechniki malarskie w pracy nauczyciela przedmiotów artystycznych
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele przedmiotów artystycznych.
Cel/cele formyPogłębienie wiedzy i umiejętności na temat technik malarstwa sztalugowego.
Realizowane treści1. Historia malarstwa pejzażowego na przykładzie twórczości wybranych artystów, studium martwej natury (aspekty metodyczne) - platforma e-learningowa.
2. Specyfika pracy w plenerze – kształtowanie umiejętności obserwacji i przedstawiania przestrzeni w kompozycji malarskiej.
3. Studium formy malarskiej, przechodzenie od analizy do syntezy.
4. Obserwacja zależności kolorystycznych.
5. Poszukiwanie własnego stylu malarskiego.
Sposób realizacjiSzkolenie ma charakter pleneru malarskiego doskonalącego umiejętności metodyczne nauczycieli przedmiotów artystycznych w zakresie szeroko pojętego rozwijania twórczości ucznia na każdym poziomie edukacyjnym.
Założeniem szkolenia jest doskonalenie warsztatu malarskiego, rozwijanie wyobraźni twórczej, wymiana doświadczeń warsztatowych. Zajęcia będą prowadzone następującymi metodami: słowna, oglądowa i czynna – warsztat plastyczny.
Szkolenie stacjonarne w systemie sobotnio-niedzielnym poprzedzone zostanie wprowadzeniem metodycznym na platformie e-learningowej.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiMiejsce szkolenia: Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach oraz Pracownie Artystyczne Ciekoty 67.
Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i noclegu. Koszt kursu nie obejmuje materiałów plastycznych.
Cena28 zł
Liczba godzin stacjonarnych20
Liczba godzin e-learningowych12
KierownikAleksandra Potocka-Kuc
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 122
Email kierownikaaleksandra.kuc@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli