Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS052
Nazwa formy Planowanie zajęć dla nauczycieli
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyInne
Poziom edukacyjny
AdresatDoradcy metodyczni.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności planowania zajęć dla nauczycieli.
Realizowane treści1. Cel i kryteria zajęć.
2. Dobór treści w zależności od celów i kryteriów.
3. Planowanie metod pracy z nauczycielami.

Sposób realizacjiWarsztaty pozwolą uczestnikom znaleźć odpowiedzi na pytania:
1. Dlaczego cel zajęć jest kluczowy w planowaniu?
2. Po co potrzebne są kryteria sukcesu?
3. Kiedy uczestnicy są zadowoleni z zajęć?
4. Jak nie popełniać typowych błędów przy planowaniu treści spotkań?
Warsztaty prowadzone są w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli-doradców metodycznych zatrudnionych w ŚCDN.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w zajęciach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAneta Bródka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaaneta.brodka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli