Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyPS002-1
Nazwa formyGeoGebra na lekcjach matematyki – poziom podstawowy. Grupa 1.
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatSzkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół, którzy chcą nabyć podstawowe umiejętności w zakresie pracy z programem GeoGebra na lekcjach matematyki, w tym tworzenia własnych apletów w wymienionym programie.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji cyfrowych nauczycieli.
Realizowane treściModuł 1:
Praca w trybie online i trybie offline. Instalacja programu GeoGebra.
Opis interfejsu i narzędzi programu GeoGebra.
Właściwości obiektów w GeoGebrze.
Tworzenie prostych dynamicznych ćwiczeń.
Wstawianie tekstu i jego formatowanie.
Moduł 2:
Konstrukcje geometryczne. Protokół konstrukcji. Pasek nawigacji konstrukcji.
Wstawianie dynamicznych napisów.
Praca z Widokiem Algebry.
Zastosowanie suwaka.
Zastosowanie pola wprowadzenia. Wybrane polecenia GeoGebry.
Moduł 3:
Sposoby wykorzystania programu GeoGebra podczas zdalnego nauczania matematyki.
Przekształcenia geometryczne.
Zasoby GeoGebry w sieci.
Sposób realizacjiZajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
– wykład: przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i pojęć;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Szkolenie realizowane będzie w formie stacjonarnej i e-learningowej.
Moduł 1 obejmuje 4 godzinne warsztaty + 4 godziny e-learningu.
Moduł 2 obejmuje 8 godzinne warsztaty + 4 godziny e-learningu.
Moduł 3 obejmuje 4 godzinne warsztaty.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej.
Terminy spotkań stacjonarnych:
Moduł 1: 30.09.2020, w godz. 15.00–18.15, sala 32.
Moduł 2: 10.10.2020, w godz. 8.30–14.45, sala 32.
Moduł 3: 21.10.2020, w godz. 15.00–18.15, sala 32.
Warunki ukończenia formy– Aktywne uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych (Moduł 1, Moduł 2 i Moduł 3).
– Opracowanie i przesłanie wszystkich zadań zamieszczonych na platformie elearningowej kursu (Moduł e-learningowy 1 i moduł e-learningowy 2).
UwagiForma bezpłatna.
Zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.
Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Liczba godzin stacjonarnych16
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikMariola Kosztołowicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamariola.kosztolowicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli