Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 6


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS041-1
Nazwa formyProjekt: GeoGebra na lekcjach matematyki – poziom średniozaawansowany. Moduł 1. Wizualizacja pojęć i twierdzeń matematycznych w szkole podstawowej
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele matematyki posiadający podstawową umiejętność pracy z programem GeoGebra.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji cyfrowych nauczycieli matematyki.
Realizowane treściWizualizacja wybranych pojęć z podstawy programowej matematyki w postaci dynamicznych ćwiczeń.
Tworzenie materiałów dydaktycznych.
Sposób realizacjiZajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiZajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.
Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Termin: 25 listopada 2020, w godz. 15.00–18.15.
Sala 32
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMariola Kosztołowicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamariola.kosztolowicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli