Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 10


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS041-2
Nazwa formyProjekt: GeoGebra na lekcjach matematyki – poziom średniozaawansowany. Moduł 2. Elementy statystyki opisowej
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele matematyki szkół podstawowych posiadający podstawową umiejętność pracy z programem GeoGebra.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji cyfrowych nauczycieli matematyki.
Realizowane treści1. Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym.
2. Przedstawianie zbioru danych liczbowych w postaci diagramów i wykresu punktowego.
3. Wyznaczanie średniej arytmetycznej, mediany i dominanty dla zbioru danych liczbowych
4. Tworzenie tabelki częściowej dla dowolnej funkcji.
Sposób realizacjiZajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
– wykład: przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i pojęć;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiZajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.
Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Termin: 2 grudnia 2020 r., w godz. 15.00–18.15, sala 32.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMariola Kosztołowicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamariola.kosztolowicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli