Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 11


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS041-3
Nazwa formyProjekt: GeoGebra na lekcjach matematyki – poziom średniozaawansowany. Moduł 3. Sporządzanie wykresów funkcji
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele matematyki posiadający podstawową umiejętność pracy z programem GeoGebra.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji cyfrowych nauczycieli matematyki.
Realizowane treści1. Przygotowanie układu współrzędnych do rysowania wykresów funkcji.
2. Rysowanie wykresów funkcji z wykorzystaniem wiersza poleceń.
3. Odręczne rysowanie wykresów funkcji.
4. Łamana i odcinki jako wykres funkcji.
5. Zastosowanie polecenia DataFunction.
6. Funkcje klamerkowe.
7. Rysowanie wykresu funkcji określonej w przedziale.
8. Formatowanie wykresów funkcji.
Sposób realizacjiZajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
– wykład: przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i pojęć;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiZajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.
Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Termin: 5 grudnia 2020 r., w godz. 8.30–11.30, sala 32.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMariola Kosztołowicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamariola.kosztolowicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli