Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 11


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS041-7
Nazwa formyProjekt: GeoGebra na lekcjach matematyki – poziom średniozaawansowany. Moduł 7. Równania i nierówności trygonometryczne
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych posiadający podstawową umiejętność pracy z programem GeoGebra.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji cyfrowych nauczycieli matematyki.
Realizowane treści1. Interpretacja rozwiązania równania trygonometrycznego.
2. Interpretacja rozwiązania nierówności trygonometrycznej.
Sposób realizacjiZajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
– wykład: przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i pojęć;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiZajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.
Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Termin: 9 stycznia 2021 r. godz. 11.45–14.45, sala 32.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMariola Kosztołowicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamariola.kosztolowicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli