Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKBS017
Nazwa formyNarzędzia cyfrowe w pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Historia i wos.
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie pracujący w szkole podstawowej.
Cel/cele formyDoskonalenie nauczycieli w zakresie posługiwania się narzędziami cyfrowymi w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Realizowane treści1. Narzędzia Microsoft dla edukacji – lekcje historii i wiedzy o społeczeństwie .
2. Przegląd witryn i portali internetowych dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.
3. Metody aktywizujące oparte na TIC.
4. Aplikacje przydatne w pracy nauczyciela.
5. Ocenianie w nauczaniu zdalnym.
Sposób realizacjiZajęcia w formule blended learning. Aktywność własna online uczestników kursu.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiSzkolenie w formule mieszanej blended learning. Pierwsze spotkanie (4 godz. dydaktyczne) w siedzibie ŚCDN, następne dwa w formule zdalnej na platformie e-learningowej i ostatnie (4 godz. dydaktyczne) w formie stacjonarnej. Informacja o terminie zajęć stacjonarnych zostanie przesłana uczestnikom drogą e-mailową.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli