Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS007-1
Nazwa formyII Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów szkół podstawowych – konferencja przed pierwszym etapem
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Historia i wos.
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele historii ze szkół podstawowych przygotowaujący uczniów do II Wojewódzkiego Konkursu z Historii.
Cel/cele formyDoskonalenie wiedzy związanej z konkursem. Wymiana doświadczeń.
Realizowane treści1. Część organizacyjno-techniczna Konkursu.
2. Regulamin.
3. Część merytoryczna - praca z uczniem, przykładowe rodzaje pytań.
4. Uwagi i sugestie nauczycieli.
Sposób realizacjiSpotkanie prowadzone w duecie z twórcą pytań na konkurs.
Warunki ukończenia formyUdział w spotkaniu.
UwagiKonferencja zostanie zorganizowana po opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty Regulaminu Przedmiotowego II Wojewódzkiego Konkursu z Historii.
Liczba godzin stacjonarnych3
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli