Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS007-3
Nazwa formyII Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów szkół podstawowych – konferencja przed trzecim etapem
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Historia i wos.
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele historii ze szkół podstawowych.
Cel/cele formyPoszerzenie wiedzy związanej z konkursem. Wymiana doświadczeń.
Realizowane treści1. Część organizacyjno-techniczna.
2. Część merytoryczna - sposób konstrukcji pytań z przykładami.
3. Wsparcie psychiczne ucznia biorącego udział w konkursie.
Sposób realizacjiSpotkanie prowadzone w duecie z twórcą pytań na konkurs.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w spotkaniu.
UwagiKonferencja zostanie zorganizowana po opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego II Wojewódzkiego Konkursu z Historii. .
Liczba godzin stacjonarnych2
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli