Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE002
Nazwa formyPodstawy rysunku klasycznego
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele przedmiotów artystycznych w szczególności plastyki, wiedzy o kulturze, historii sztuki oraz nauczyciele świetlicy itp. o różnym poziomie umiejętności rysunkowych.
Cel/cele formyOpanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki oraz podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła – podstawy rysunku klasycznego.
Realizowane treściModuł I. Podstawy warsztatu rysunkowego.
1. Przegląd dostępnych materiałów plastycznych. ABC początkującego artysty – pierwsze próby rysunkowe i malarskie – od czego zacząć, na co zwrócić uwagę.
2. Wyznaczanie horyzontu, obliczanie proporcji, rysunek linearny.
3. Światło i modelunek światłocieniowy.
4. Synteza form – geometryzacja przedmiotów.
5. Zależności walorowe w martwej naturze wieloelementowej.
6. Rysunek draperii na przestrzeni wieków. Praktyczne aspekty studium draperii.
Moduł II. Podstawy warsztatu rysunkowego.
1. Praktyczne aspekty studium portretowego. Detale twarzy (oko, nos)
2. Praktyczne aspekty studium portretowego. Detale twarzy (ucho, usta)
3. Studia portretowe. Głowa w ujęciu frontalnym, półprofilu (¾). Proporcje, rysunek linearny a walorowy.
Moduł III. Podstawy warsztatu rysunkowego.
1. Studia anatomiczne – dłoń, stopa.
2. Proporcje postaci na przykładzie dzieł wybranych artystów.
3. Postać ludzka w ruchu.Sposób realizacjiKurs e-learningowy: Podstawy rysunku klasycznego ma charakter długofalowego działania wzbogacającego wiedzę i umiejętności nauczycieli przedmiotów artystycznych, doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli przedmiotów artystycznych w zakresie szeroko pojętego aspektu rozwijania twórczości ucznia na każdym poziomie edukacyjnym, jak również doskonalenie umiejętności plastycznych nauczyciela – kreatywnego zagospodarowania czasu wolnego – eliminacji stresu, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, rozwijanie pasji. Zamieszczane zasoby internetowe oraz zasoby autorskie mają wzbogacić warsztat nauczyciela o wiedzę metodyczną z zakresu języka i funkcji plastyki. Forum dyskusyjne sprzyja możliwości wymiany doświadczeń.
Metody prowadzenia zajęć: słowna, pokazowa (Prezentacje Power Point, itp.), czynna-warsztat plastyczny w formie przesyłanych zadań.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu na platformie Moodle.
Liczba godzin e-learningowych36
KierownikAleksandra Potocka-Kuc
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 122
Email kierownikaaleksandra.kuc@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli