Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 8


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBS018-1
Nazwa formyInny nie znaczy obcy. Uczeń (z) i (w) środowisku wielokulturowym. Część 1.
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatKadra kierownicza i nauczyciele przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Cel/cele formyPoszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie edukacji wielokulturowej i międzykulturowej.
Realizowane treści1. Czym jest edukacja wielokulturowa i międzykulturowa w przedszkolu, szkole i poza placówką edukacyjną. Kompetencje kluczowe w edukacji wielokulturowej.
2. Postawy i reakcje w konfrontacji z odmiennością kulturową.
3. Wykorzystanie krytycznego myślenia w edukacji wielokulturowej.
4. Stereotypy i uprzedzenia.
5. Pomysły na zajęcia edukacyjne w obszarze przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom.
6. Doświadczenie w edukacji wielokulturowej na przykładzie Belgii i Cypru – wykorzystanie doświadczeń z projektu „Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość” (TIKO).
Sposób realizacjiSzkolenie blended learningowe.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiInformacja o terminie spotkania zostanie ustalona po utworzeniu grupy i przekazana uczestnikom za pośrednictwem strony internetowej ŚCDN oraz poczty elektronicznej.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli