Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP008
Nazwa formyMetodyka pracy w klasach łączonych w klasach I–III
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele szkoły podstawowej pracujący w klasach łączonych.
Cel/cele formyDoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela pracującego w klasach łączonych.
Realizowane treści1. Zasady pracy na lekcji w klasach łączonych.
2. Planowanie pracy nauczyciela w klasach łączonych – aspekty metodyczne
3. Formy organizacyjne zajęć w klasach łączonych.
4. Metody pracy w klasach łączonych z uwzględnieniem treści programowych dla poszczególnych grup wiekowych.
Sposób realizacjiZajęcia realizowane w formie zajęć stacjonarnych w ŚCDN.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiW sytuacji zaostrzenia reżimu sanitarnego dopuszcza się zmianę formy szkolenia na zdalną.

Cena38 zł
Liczba godzin stacjonarnych6
KierownikBożena Majchrzyk
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikabozena.majchrzyk@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli