Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 22


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWSP01
Nazwa formyWyjazd edukacyjno-szkoleniowy do Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" w Warszawie
Rodzaj formyWizyta studyjna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematyką.
Cel/cele formyDoskonalenie wiedzy z zakresu edukacji wielokulturowej i miedzykulturowej dotyczącej historii Żydów polskich.
Realizowane treściTematyka warsztatu (do wyboru z poniższych):
1. Spacer z relacjami świadków po terenie dawnego getta warszawskiego.
2. Spotkania z kulturą żydowską.
3. Warsztaty z użyciem platformy edukacyjnej Iwitness: jak i po co używać platformy w nauczaniu szkolnym?
4. Zwiedzanie wystawy stałej muzeum.
Sposób realizacjiProgram:
7.30–10.30 – wyjazd do Warszawy (parking ŚCDN, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42)
10.45–12.45 – zwiedzanie wystawy stałej MHŻP "Polin"
12.45–13.30 – przerwa obiadowa
13.30–14.15 – prezentacja oferty edukacyjnej MHŻP "Polin"
14.15 - 16.15 - warsztaty
16.15 - wyjazd z Warszawy
Warunki ukończenia formyUdział w wizycie, terminowe dokonanie opłaty za udział w wizycie. Zgłoszenia należy dokonać do 31 stycznia 2021 r.
UwagiKoszty przejazdu, zwiedzania z przewodnikiem, warsztatów zapewnia Muzeum "Polin". Uczestnicy spoza Kielc ponoszą koszt dojazdu do Kielc.
Po ustaleniach szczegółowych z MHŻP zainteresowani otrzymają informację drogą mailową.
Zgłoszenia na tę formę doskonalenia należy złożyć do dnia 31.01.2021 r.
Planowany termin wizyty – wiosna 2021 r.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli