Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 34


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP001
Nazwa formyProgramy we współpracy międzynarodowej dla edukacji przedszkolnej i szkolnej. Nowe rozdanie.
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja europejska – wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji projektów
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrekcja i nauczyciele zainteresowani udziałem przedszkola i szkoły w aplikowaniu do programów we współpracy międzynarodowej.
Cel/cele formyZapoznanie członków rady pedagogicznej z wymogami formalnymi i merytorycznymi dotyczącymi nowych programów.
Realizowane treści1. Projekty współpracy międzynarodowej dla kadry edukacji szkolnej – nowe możliwości.
2. Projekty mobilnościowe (doskonalące dla nauczycieli i wpływające na rozwój placówki).
3. Projekty współpracy partnerskiej dla uczniów i nauczycieli oraz środowiska lokalnego.
4. Partnerzy w projekcie.
5. Monitoring i ewaluacja działań.
6. Ocena formalna i merytoryczna.
7. Korzyści dla uczniów, nauczycieli i placówki.
Sposób realizacjiNauczyciele zostaną zapoznani z aktualnymi informacjami na temat dostępnych dla nich programów, priorytetami na rok 2021, sposobami znalezienia partnerów do współpracy, zasadami opracowania wniosku, narzędziami do ewaluacji i monitoringu, zasadami oceny formalnej i merytorycznej, przykładami dobrych praktyk.
Warunki ukończenia formyUdział w radzie pedagogicznej.
UwagiKoszt szkolenia zostanie skalkulowany na podstawie formularza zamówienia szkolenia, który przesyła dyrektora.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli