Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP009
Nazwa formyPrzygotowanie do nauki pisania w przedszkolu
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Przedszkole
AdresatNauczyciele wychowania przedszkolnego
Cel/cele formyDoskonalenie kompetencji metodycznych w zakresie przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do nauki pisania.
Realizowane treści1. Przygotowanie do nauki pisania w kontekście nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Proces pisania u dziecka w wieku przedszkolnym:
a) etapy procesu pisania w przedszkolu;
b) wyrabianie gotowości dziecka do nauki pisania – przykłady ćwiczeń i zabaw;
– wprowadzenie elementarnej umiejętności pisania.
3. Zabawy i ćwiczenia grafomotoryczne korygujące źle wykształcone nawyki ruchowe.
4. Objawy zaburzeń w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ich niwelowanie.
Sposób realizacjiZajęcia realizowane w formie stacjonarnej w placówce ŚCDN.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiW razie zaostrzenia reżimu sanitarnego dopuszcza się zmianę formy zajęć na zdalną.
Cena45 zł
Liczba godzin stacjonarnych8
KierownikBożena Majchrzyk
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikabozena.majchrzyk@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli