Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS005
Nazwa formyProjekt „Odkrywamy teatr”
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele języka polskiego i języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli do rozbudzania kreatywności uczniów poprzez edukację teatralną.
Realizowane treściProjekt obejmuje trzy moduły.
Moduł I
Zajęcia dla wszystkich nauczycieli zgłoszonych do projektu.
Każdy nauczyciel realizuje łącznie 24 godz. dydaktyczne zajęć stacjonarnych w siedzibie ŚCDN w Kielcach ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 i 2 godz. dydaktyczne e-learningu.
1. Warsztaty „Pedagogika teatru w szkole” – 20 października 2020 r., 4 godz. dydaktyczne.
2. Warsztaty „Sztuka myślenia wizualnego w działaniach teatru szkolnego”– 26 października 2020 r., - 4 godz. dydaktyczne (+ 2 godz. e-learningu w listopadzie 2020 r. - „Autorskie projekty wykonane techniką myślenia wizualnego”).
3. Warsztaty „Drama jako metoda przygotowująca uczniów do uczestnictwa w przedstawieniach szkolnych”– listopad 2020 r., 4 godz. dydaktyczne.
4. Seminarium „Recytacja na lekcjach języka polskiego i języków obcych” – 17 grudnia 2020 r., 4 godz. dydaktyczne.
5. Warsztaty „Jak zbudować opowieść w przedstawieniu”– 14 stycznia 2021 r., 4 godz. dydaktyczne.
6. Warsztaty „Jak przygotować prezentacje krótkich form teatralnych z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych?” – 5 lutego 2021 r., 4 godz. dydaktyczne.
Moduł II
Dla nauczycieli języka polskiego. Każdy nauczyciel realizuje łącznie 4 godz. dydaktyczne zajęć online.
1. Webinarium „Kultura żywego słowa w praktyce szkolnej jako przygotowanie do dorosłości” – styczeń/luty 2021 r., 2 godz. dydaktyczne.
2. Webinarium „IV Konkurs Wiedzy o Teatrze w języku polskim dla uczniów szkół podstawowych” – styczeń/luty 2021 r., 2 godz. dydaktyczne.
Dla nauczycieli języków obcych. Każdy nauczyciel realizuje łącznie 4 godz. dydaktyczne zajęć online.
1. Webinarium „Kultura żywego słowa w języku angielskim” – 1 lutego 2021 r., 2 godz. dydaktyczne.
2. Webinarium „I Konkurs Wiedzy o Teatrze w języku angielskim dla uczniów szkół ponadpodstawowych” – 8 lutego 2021 r., 2 godz. dydaktyczne.
Moduł III
Dla wszystkich nauczycieli zgłoszonych do projektu.
1. Wizyta studyjna w Szkole Podstawowej w Woli Jachowej – marzec 2021 r.
Dla uczniów szkół zgłoszonych do projektu:
1. Konkurs Wiedzy o Teatrze 2021
 IV Konkurs Wiedzy o Teatrze w języku polskim dla uczniów szkół podstawowych (test pisemny) – marzec 2021 r.
 I Konkurs Wiedzy o Teatrze w języku angielskim dla uczniów szkół ponadpodstawowych (test pisemny) – marzec 2021 r.
2. Prezentacje teatralne dzieci i młodzieży przygotowane przez zespoły z poszczególnych szkół w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach – maj/czerwiec 2021 r., 4 godz. dydaktyczne.
 Dzień 1. – prezentacje w języku polskim grup teatralnych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 4 godz. dydaktyczne.
 Dzień 2. – prezentacje w języku angielskim grup teatralnych ze szkół podstawowych – 4 godz. dydaktyczne.
 Dzień 3. − prezentacje w języku angielskim grup teatralnych ze szkół ponadpodstawowych – 4 godz. dydaktyczne. Nauczyciele potrafią rozbudzić kreatywność uczniów poprzez edukację teatralną.
Prezentacja krótkich form teatralnych w języku polskim i angielskim pozwoli na wykorzystanie różnorodnych umiejętności artystycznych i organizacyjnych uczniów i nauczycieli oraz prezentacją różnorodnych umiejętności językowych.
Sposób realizacjiDo projektu zgłasza się szkoła do 15 października 2020 r. Po zakwalifikowaniu szkoły zgłoszenia indywidualne przesyła 1−4 nauczycieli języka polskiego i języków obcych.
Przyjmujemy zgłoszenia szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy biorą udział w zaplanowanych spotkaniach zgodnie z harmonogramem.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach.
UwagiSzkoły biorące udział w projekcie otrzymują certyfikaty. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród rzeczowych dla szkół.
Kontakt:
koordynator - języki obce: Sławomir Sobocki, tel. 505 074 927, e-mail: slawomir.sobocki@scdn.pl
koordynator - język polski: Izabela Kaleta, tel. 41 362 45 48, w. 126, e-mail: izabela.kaleta@scdn.pl
Liczba godzin stacjonarnych28
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikSławomir Sobocki
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikaslawomir.sobocki@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli