Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySIS001
Nazwa formyDyrektor placówki i jego zadania w zakresie organizacji i zarządzania projektem we współpracy międzynarodowej
Rodzaj formySpotkanie informacyjne
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja europejska – wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji projektów
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Cel/cele formyAktualizacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń na temat możliwości i sposobów aplikowania do projektów finansowanych ze środków UE, realizowanych we współpracy międzynarodowej.
Realizowane treści1. Przegląd dostępnych projektów współpracy międzynarodowej dla kadry edukacji przedszkolnej i szkolnej.
2. Projekty mobilnościowe i ich wpływ na rozwój placówki, doskonalenie kadry zarządzającej oraz nauczycieli.
3. Projekty współpracy partnerskiej dla uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego.
4. Partnerzy w projekcie.
5. Monitoring i ewaluacja.
6. Korzyści ze współpracy dla uczniów, rodziców, nauczycieli, placówki edukacyjnej i środowiska.
7. Rozliczenia finansowe i dokumentowanie wydatków.
Sposób realizacjiSpotkanie odbędzie w siedzibie ŚCDN w listopadzie 2020 r..
Warunki ukończenia formyUdział w spotkaniu.
UwagiUczestnicy zostaną powiadomieni o terminie spotkania drogą mailową (na adres e-mail podany w zgłoszeniu).
W przypadku konieczności edukacji zdalnej spotkanie zostanie zrealizowane Realizacja w formie webinarium – dwa spotkania zdalne po 2 godziny dydaktyczne (uczestnicy otrzymają link do spotkania w informacji mailowej o jego terminie).
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli