Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS002
Nazwa formySieć współpracy dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Historia i wos.
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele historii i wos. ze szkół podstawowych.
Cel/cele formyForum wymiany doświadczeń.
Realizowane treści1. Forum wymiany doświadczeń.
2. Propozycje materiałów i rozwiązań metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli.
Sposób realizacji4 spotkania na platformie e-learningowej Modlle ŚCDN, każde po 2 godz. dydaktyczne.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w forum wymiany doświadczeń.
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli