Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 23


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS006
Nazwa formyShareEU – szkolenie dla multiplikatorów
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja europejska – wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji projektów
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zaangażowani w projekt ShareEU.
Cel/cele formyUpowszechnienie wiedzy z zakresu pamięci historycznej w społeczeństwie obywatelskim.
Realizowane treści1. Program "Europa dla Obywateli".
2. Założenia projektu „Plusy i minusy 15 lat integracji europejskiej. Transformacje w społeczeństwach posttotalitarnych”.
3. Zmiany społeczno-polityczne w społeczeństwach posttotalitarnych.
4. Aktywne obywatelstwo i demokracja w XXI wieku w perspektywie międzynarodowej.
5. Wady i zalety przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
6. Nowe wyzwania dla Unii Europejskiej i Europejczyków.
7. Ewaluacja zajęć w szkołach.
Sposób realizacjiZajęcia stacjonarne w siedzibie ŚCDN odbędą się we wrześniu 2020 r.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w projekcie.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli