Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKWSP001
Nazwa formyWspomaganie szkoły w procesie podnoszenia efektywności kształcenia, Szkoła Podstawowa w Kłucku
Rodzaj formyKompleksowe wspomaganie szkół i placówek
Obszar tematycznyKompleksowe wspomaganie szkół i placówek
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele i Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kłucku.
Cel/cele formyWspomaganie pracy szkoły na wszystkich etapach kształcenia zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Realizowane treści1. Charakterystyka uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Formalno-prawne rozwiązania dotyczące pracy z uczniami z SPE.
3. Rozwiązania metodyczno-organizacyjne w obrębie szkoły w zakresie pracy z uczniami z SPE
Sposób realizacjiEtapy realizacji indywidualnej ścieżki rozwoju szkoły:
1. Prezentacja założeń i sposobu wdrażania indywidualnej ścieżki rozwoju placówki.
2. Diagnoza problemów i potrzeb szkoły.
3. Określenie przez szkołę obszarów pracy.
4. Opracowanie planu wspomagania szkoły.
5. Opracowanie harmonogramu działań.
6. Wdrażanie i monitorowanie działań.
7. Wewnętrzna ewaluacja działań szkoły po zakończonym procesie wdrażania.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
Liczba godzin stacjonarnych20
KierownikAleksandra Potocka-Kuc
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 122
Email kierownikaaleksandra.kuc@scdn.pl
Dodatkowe informacjeSzczegółowe informacje na temat kompleksowego wspomagania szkół i placówek

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli