Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS028
Nazwa formyFormy aktywności muzyczno-plastycznej uczniów w nauczaniu zdalnym
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej.
Cel/cele formyWymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań organizacyjno-metodycznych na zajęciach plastyczno-muzycznych w pracy stacjonarnej i zdalnej.
Realizowane treści1.Moduł plastyczno-techniczny dla przedszkola i klas I–VII.
2.Moduł muzyczny.
Sposób realizacjiSieć współpracy realizowana będzie poprzez łączenie spotkań stacjonarnych z pracą na platformie Moodle. Każde spotkanie oraz część e-learningowa dotyczyć będzie zagadnień metodycznych z obszarów edukacji: plastycznej, muzycznej i technicznej.
Treści opracowane i realizowane we współpracy z doradcą metodycznymi z muzyki.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w sieci współpracy.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikBożena Majchrzyk
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikabozena.majchrzyk@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli