Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 7


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS041-15
Nazwa formyProjekt: GeoGebra na lekcjach matematyki – poziom średniozaawansowany. Moduł 15. Siatki i przekroje brył w GeoGebrze 3D
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele matematyki posiadający podstawową umiejętność pracy z programem GeoGebra i uczestniczący w Module 14 poziomu średniozaawansowanego.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji cyfrowych nauczycieli matematyki.
Realizowane treści1. Wybrane polecenia związane z tworzeniem obiektów w Widoku 3D.
2. Bryły i ich siatki.
3. Przekroje wielościanów.
4. Bryły obrotowe.
Sposób realizacjiZajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiZajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.
Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Termin: 27 marca 2021 r., godz. 11.45–14.45, sala 32.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMariola Kosztołowicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamariola.kosztolowicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli