Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKE006
Nazwa formyMetoda projektu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Cel/cele formyCelem kursu jest przygotowanie nauczycieli do wdrożenia metody projektu edukacyjnego w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej.
Realizowane treści1.Czym jest metoda projektu i dlaczego warto ją wprowadzać na zajęciach przedszkolnych i w edukacji wczesnoszkolnej?
2. Etapy projektu oraz związane z tym działania nauczyciela i uczniów.
3. Rola wybranych narzędzi TIK w realizacji projektów edukacyjnych w przedszkolu i w klasach I–III.
Sposób realizacjiKurs zrealizowany zostanie w trzech częściach.
I część: 2-godzinne webinarium, podczas którego uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę czym jest metoda projektu i dlaczego warto ją wprowadzać na zajęciach przedszkolnych i w edukacji wczesnoszkolnej.
Część II: 2-godzinne webinarium, podczas którego uczestnicy poznają etapy projektu oraz związane z tym działania nauczyciela i uczniów oraz dowiedzą się, dlaczego narzędzia TIK powinny być stosowane w projektach.
Część III: 2-godzinne forum dyskusyjne na platformie Moodle, podczas którego uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji dowolnego projektu edukacyjnego.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie propozycji projektu edukacyjnego dla najmłodszych.
UwagiPlanowany termin kursu: III–IV 2021 r.
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikRenata Pela
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikarenata.pela@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli