Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formySWS027
Nazwa formyE-lementarz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej powiatu skarżyskiego i starachowickiego
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej powiatu skarżyskiego i starachowickiego.
Cel/cele formyWymiana doświadczeń w zakresie pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
Realizowane treści1. Inspiracje, pomysły do pracy w edukacji wczesnoszkolnej.
2. Tworzenie aplikacji w Learning Apps.
3. Tworzenie interaktywnych quizów-Genial.ly
4. Tworzenie krzyżówek, wykreślanek oraz kart pracy.
5. Doświadczenia uczestników: inne programy i aplikacje wykorzystywane na zajęciach z uczniami.
Sposób realizacjiSieć współpracy “E-lementarz nauczyciela” składa się z czterech modułów. Każdy moduł to 2-godzinne spotkanie stacjonarne i online. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów będą uwzględniały różne aktywności m.in. wymianę doświadczeń poprzez udział w forum dyskusyjnym.
I moduł (stacjonarny): Inspiracje, pomysły do pracy w edukacji wczesnoszkolnej.
II moduł (online): Tworzenie aplikacji w Learning Apps.
III moduł (online):Tworzenie interaktywnych quizów-Genial.ly
IV moduł (online): Tworzenie krzyżówek, wykreślanek oraz kart pracy.
V moduł (stacjonarny): Programy i aplikacje wykorzystywane na zajęciach z uczniami - refleksje uczestników.
Zajęcia zaplanowane w modułach(online) II,III,IV realizowane będą w formie indywidualnej pracy na platformie Moodle w okresie I–III 2021 r.
Warunki ukończenia formyWykonanie zadań na platformie Moodle.
UwagiTermin: XII 2020 r.– VI 2021 r.
W sytuacji zaostrzenia reżimu sanitarnego zastrzega się możliwość zmiany formy realizacji ze stacjonarnej na zdalną.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikRenata Pela
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikarenata.pela@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli