Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 4


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS072
Nazwa formyPraktyczne sposoby na aktywną pracę z uczniami przy użyciu TIK. Odkurz swoją tablicę multimedialną
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej powiatu skarżyskiego i starachowickiego
Cel/cele formyZdobycie wiadomości w zakresie tworzenia materiałów edukacyjnych na tablicę interaktywną oraz wirtualnych organizerów z zasobami edukacyjnymi.
Realizowane treści1. Tworzenie wirtualnych organizerów z zasobami edukacyjnymi.
2. Wykorzystanie tablicy multimedialnej w różnych momentach zajęć zintegrowanych.
3. Wyszukiwanie i tworzenie interaktywnych ćwiczeń.
Sposób realizacjiWarsztaty realizowane będą w wymiarze 3 godzin dydaktycznych w wybranej placówce oświatowej (powiat skarżyski i starachowicki po wcześniejszym ustaleniu terminu, w okresie V-VI 2021 r.)
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiTermin: V–VI 2021 r.
Liczba godzin stacjonarnych3
KierownikRenata Pela
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikarenata.pela@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli