Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS077
Nazwa formyUczę bez stopni w klasach młodszych
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności pracy z informacją zwrotną w klasach młodszych.
Realizowane treści1. ABC Oceniania Kształtującego – strategia wspierająca uczenie się na poziomie
klas I–III.
2. Sposoby pracy z informacją zwrotną w klasach młodszych: pomysły i skuteczne rozwiązania.
Sposób realizacjiSzkolenie składa się z dwóch części, z których każda trwa 4 godziny dydaktyczne. Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole. Po pierwszej części szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe polegające na napisaniu informacji zwrotnej do pracy ucznia. W drugiej części omawiamy prace w grupach. Obie części stanowią nierozerwalną całość.
Warunki ukończenia formyAktywny udział uczestników.
UwagiTermin: grudzień 2020 r.
Liczba godzin stacjonarnych8
KierownikRenata Pela
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikarenata.pela@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli