Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS074
Nazwa formyAktywny uczeń, czyli co zrobić, aby uczniowie klas młodszych chcieli się uczyć
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności metodycznych w zakresie organizacji zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Realizowane treści1. Wykorzystywanie platformy E-podręczniki w pracy ucznia i nauczyciela.
2. Zasoby internetowe wspomagające pracę nauczyciela oraz rozwój uczniów pomagające uczniom osiągać postępy.
3. Promowanie gier interaktywnych, quizów jako ciekawych form aktywności uczniów.
Sposób realizacjiSpotkanie odbędzie się w wybranej placówce oświatowej w wymiarze 4 godzin dydaktycznych w terminie. Program warsztatu realizowany będzie w formie aktywnych zajęć połączonego z prezentacją multimedialną. Uczestnicy poznają przykłady nowatorskich metod pracy z uczniami klas I–III.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w spotkaniu.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikRenata Pela
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikarenata.pela@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli