Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS016
Nazwa formyModyfikacja programu nauczania zawodu w świetle zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodzie
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciel przedmiotów zawodowych.
Cel/cele formyWskazanie zawodowcom potrzeby ewaluacji i monitorowania programu nauczania zawodu. Zapoznanie nauczycieli z metodami ewaluacji programu nauczania zawodu.
Realizowane treści1. Ewaluacja i modyfikacja jako proces.
2. Narzędzia służące do ewaluacji programu nauczania.
a) Kwestionariusze ewaluacji programu nauczania.
4. Analiza danych oraz interpretacja wyników.
5. Modyfikacja programu nauczania.

Sposób realizacjiWarsztat z elementami wykładu.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo.
UwagiData zajęć:
17.09.2020r. - godz. 14:00-17:00
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAgnieszka Siwek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaagnieszka.siwek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli