Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP004
Nazwa formyWykorzystanie mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w szkole
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyOferta dla rad pedagogicznych
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.
Cel/cele formyPromowanie idei dialogowego rozwiązywania konfliktów w szkole i placówce.
Realizowane treści1. Skuteczne komunikowanie się jako sposób rozwiązywania sytuacji trudnych.
2. Rodzaje stylów rozwiązywania konfliktów (w oparciu o decyzję; w oparciu o współpracę).
3. Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych z użyciem negocjacji lub mediacji.
Sposób realizacjiWarsztat.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo.
UwagiCena rady pedagogicznej zostanie skalkulowana dla każdej szkoły indywidualnie.

Istnieje możliwość przeprowadzania rady pedagogicznej w formie webianarium.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAgnieszka Siwek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaagnieszka.siwek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli