Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS028
Nazwa formyPodstawy rysunku klasycznego – martwa natura wieloelementowa
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele przedmiotów artystycznych w szczególności plastyki, wiedzy o kulturze, historii sztuki oraz nauczyciele świetlicy itp. o różnym poziomie umiejętności rysunkowych.
Cel/cele formyPogłębienie wiedzy i umiejętności na temat technik rysunkowych.
Realizowane treści1. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła.
2. Przegląd dostępnych materiałów plastycznych. ABC początkującego artysty – pierwsze próby rysunkowe – od czego zacząć, na co zwrócić uwagę.
3. Wyznaczanie horyzontu, obliczanie proporcji, rysunek linearny.
4. Światło i modelunek światłocieniowy. Synteza form – geometryzacja przedmiotów.
5. Zależności walorowe w martwej naturze wieloelementowej.
Sposób realizacjiWarsztat "Podstawy rysunku klasycznego" ma charakter krótkofalowego działania wzbogacającego wiedzę i umiejętności nauczycieli przedmiotów artystycznych, zgodnie z wymaganiami Nowej Podstawy Programowej.
Metody prowadzenia zajęć: słowna, pokazowa (Prezentacje Power Point, itp.), czynna-warsztat plastyczny.
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo w szkoleniu.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAleksandra Potocka-Kuc
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 122
Email kierownikaaleksandra.kuc@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli