Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS018
Nazwa formyNauczyciel, trener, coach - zawodowiec.
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciel rozwijający swoje kompetencje w zakresie coachingu.
Cel/cele formyPoznanie narzędzi coachingowych wzbogacających warsztat pracy nauczyciela.
Realizowane treści1. Definicja coachingu.
2. Innowacje w edukacji – podejście coachingowe.
3. Precyzja komunikatu werbalnego. Umiejętność zadawania pytań.
4. Model GROW metodą pracy coachingowej.
5. Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela.
Sposób realizacjiWarsztat.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiData zajęć: 22.04.2021 r. godz. 14.00–17.00.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAgnieszka Siwek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaagnieszka.siwek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli