Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP015
Nazwa formyTechniki plastyczne wspomagające naukę pisania
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji, plastyki, wychowawcy świetlicy.
Cel/cele formyPoznanie różnych technik plastycznych wspomagających proces nauki pisania – ćwiczenia usprawniające motorykę małą.
Realizowane treści1. Charakterystyka procesu nauki czytania i pisania.
2. Przyczyny oraz przejawy trudności w czytaniu i pisaniu.
3. Metody i formy pracy wspierające pracę uczniów z obniżoną sprawnością grafomotoryczną.
3. Wybrane ćwiczenia wykorzystujące różne techniki plastyczne usprawniające motorykę małą.
Sposób realizacjiZajęcia realizowane w formie warsztatu plastycznego połączonego z elementami wykładu.
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo w szkoleniu.
Cena123 zł
Liczba godzin stacjonarnych14
KierownikAleksandra Potocka-Kuc
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 122
Email kierownikaaleksandra.kuc@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli