Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyPS007
Nazwa formyProjekt: Zd@lny Nauczyciel – Zd@lny Geograf
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele geografii pracujący w szkołach posiadających dostęp do usługi Office 365 dla Edukacji oraz wszyscy nauczyciele geografii zainteresowani efektywnym prowadzeniem nauczania zdalnego.
Cel/cele formyKompleksowe przygotowanie nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnego nauczania oraz przeniesienia doświadczeń wyniesionych po zdalnym nauczaniu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 do prowadzenia zajęć stacjonarnych
Realizowane treściModuł 1. Wprowadzenie do metodyki zdalnego nauczania. Scenariusz zdalnej lekcji geografii z wykorzystaniem e-zasobów. Ocenianie uczniów w czasie zdalnego nauczania.
Moduł 2. Wprowadzenie do pracy z uczniami w aplikacji Microsoft Teams.
Moduł 3. Jak przeprowadzić lekcję geografii na żywo w aplikacji Microsoft Teams?
Moduł 4. Tworzenie testów i testowanie uczniów za pomocą aplikacji Microsoft Forms.
Moduł 5. Jak wykorzystać podczas zajęć stacjonarnych i zdalnej pracy z uczniami moduł Zadania dostępny w aplikacji Microsoft Teams?
Moduł 6. Jak wykorzystać podczas stacjonarnej i zdalnej pracy z uczniami Notes zajęć dostępny w aplikacji Microsoft Teams?
Moduł 7. Wykorzystanie wirtualnych tablic do projektowania zdalnego nauczania oraz w realizacji zajęć stacjonarnych.
Moduł 8. Wykorzystanie wirtualnych tablic współdzielonych z uczniami podczas lekcji geografii prowadzonej online.
Moduł 9. Wykorzystanie aplikacji Flipgrid w pracy stacjonarnej i zdalnej z uczniami.
Moduł 10. Tworzenie interaktywnych e-zasobów uatrakcyjniających stacjonarne i zdalne lekcje geografii.
Sposób realizacjiW ramach projektu Zd@lny Nauczyciel realizowane są 4 ścieżki przedmiotowe:
1. Zd@lny Matematyk.
2. Zd@lny Geograf.
3. Zd@lny Fizyk.
4. Zd@lny Chemik.
Szkolenia w ramach projektu prowadzone są w formie:
– stacjonarnej w pracowni komputerowej;
– webinarium;
– elearningowej.
Szkolenie Zd@lny Geograf obejmuje 48 godzin dydaktycznych:
– 28 godzin zajęć stacjonarnych;
– 12 godzin webinarium;
– 8 godzin zajęć e-learningowych.
Cała praca w projekcie zorganizowana jest w aplikacji Microsoft Teams usługi Office 365 dla Edukacji.
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
– wykład: przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień, pojęć, problemów;
– prezentacja i pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
– dyskusja: wymiana poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formy1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych.
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach online.
3. Opracowanie scenariusza zdalnej lekcji w formie dokumentu tekstowego lub prezentacji z wykorzystaniem e-zasobów dostępnych w sieci i udostępnienie go innym uczestnikom kursu poprzez umieszczenie materiału w odpowiednim notesie zajęć w usłudze Office 365.
4. Opracowanie zdalnej lekcji na dowolnej wirtualnej tablicy i udostępnienie jej innym uczestnikom kursu poprzez umieszczenie linku do opracowanego materiału w odpowiednim notesie zajęć w usłudze Office 365.
UwagiTerminy:
– Moduł 1 i 2: 26.09.2020 r., godz. 8.30–14.45, ŚCDN, sala 43.
– e-learning: wykonanie zadania nr 1 do 06.10.2020 r.
– Moduł 3: 07.10.2020 r., godz. 15.00–18.15, ŚCDN, sala 43.
– Moduł 4: 28.10.2020 r., webinarium – godzina do uzgodnienia.
– Moduły 5 i 6: 14.11.2020 r., godz. 8.30–14.45, ŚCDN, sala 43.
– Moduł 7: 19.11.2020 r., webinarium – godzina do uzgodnienia.
– e-learning: wykonanie zadania nr 2 do 07.12.2020 r.
– Moduł 8 i 9: 28.11.2020 r., godz. 8.30–14.45, ŚCDN, sala 43.
– Moduł 10: 09.12.2020 r., webinarium – godzina do uzgodnienia.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona ze względu na obowiązujące wymogi sanitarne. W przypadku braku miejsc i zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o kontakt z kierownikiem formy: ewa.kwiecien@scdn.pl.
Liczba godzin stacjonarnych28
Liczba godzin e-learningowych20
KierownikEwa Kwiecień
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaewa.kwiecien@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli