Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB020
Nazwa formyPraca z uczniem zdolnym na lekcjach chemii
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele chemii uczący w szkołach podstawowych.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniami szczególnie uzdolnionymi w zakresie przygotowania do udziału w Wojewódzkim Konkursie z Chemii.
Realizowane treści1. Prezentacja: Analiza zadań z arkusza konkursowego III etapu I Wojewódzkiego Konkursu z Chemii w roku szkolnym 2019/2020, analiza klucza odpowiedzi i zasad oceniania. Zapoznanie ze statystyką testu, poziomem wykonania poszczególnych zadań oraz z wnioskami sformułowanymi po III etapie konkursu.
2. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych.
3. Pytania, uwagi, wnioski.
Sposób realizacjiZajęcia realizowane będą w formie webinarium (online) na platformie Office 365 Education Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Informacja o sposobie dołączenia do spotkania zostanie przekazana drogą mailową dzień przed terminem zajęć do osób zapisanych na szkolenie.
Warunki ukończenia formyUdział w webinarium.
Uzupełnienie i przesłanie ankiety ewaluacyjnej.
UwagiTermin webinarium zostanie ustalony po utworzeniu się grupy uczestników.
Liczba godzin e-learningowych3
KierownikAnna Matałowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikaanna.matalowska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli