Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS003
Nazwa formyRozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach wychowania fizycznego
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej szkoły podstawowej.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych na zajęciach wychowania fizycznego z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Realizowane treści1. Definicja pojęcia – kompetencje kluczowe.
2. Kompetencje kluczowe w prawie oświatowym.
3. Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach wychowania fizycznego.
4. Metody aktywizujące rozwijające kompetencje kluczowe.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone w formie interaktywnego wykładu połączone z dyskusją i elementami warsztatowymi. Termin realizacji luty 2021r.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztacie.
UwagiDopuszcza się możliwość przeprowadzenia warsztatu w formie zdalnej.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAgnieszka Wawrzkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaagnieszka.wawrzkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli