Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB023
Nazwa formyĆwiczenia śródlekcyjne jako ważny element profilaktyki na poziomie klas młodszych
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej szkoły podstawowej.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie zastosowania ćwiczeń śródlekcyjnych.
Realizowane treści1. Ćwiczenia śródlekcyjne w szkole – dlaczego warto z nich korzystać.
2. Funkcje ćwiczeń śródlekcyjnych.
3. Ćwiczenia śródlekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej.
4. Wskazówki organizacyjno-metodyczne ćwiczeń śródlekcyjnych.
5. Przykładowe zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych.
Sposób realizacjiWebinarium przeprowadzone w formie wideokonferencji połączone z dyskusją i wymianą doświadczeń. Termin realizacji: listopad 2020 r.
Warunki ukończenia formyUdział w webinarium.
UwagiForma doskonalenia może odbyć się również w formie stacjonarnej.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAgnieszka Wawrzkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaagnieszka.wawrzkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli