Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB024
Nazwa formyWykorzystanie TIK na lekcjach wychowania fizycznego
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej szkoły podstawowej.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego.
Realizowane treści1. Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów.
2. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach.
3. Wykorzystanie TIK na lekcji wychowania fizycznego.
Sposób realizacjiWebinarium przeprowadzone w formie wykładu z elementami dyskusji i wymiany doświadczeń.Termin realizacji grudzień 2020 r.
Warunki ukończenia formyUdział w formie doskonalenia.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAgnieszka Wawrzkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaagnieszka.wawrzkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli