Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS006
Nazwa formySieć Kreatywnych Nauczycieli Wychowania Fizycznego
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej.
Cel/cele formyDzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie inspirujących rozwiązań metodycznych na lekcjach wychowania fizycznego.
Realizowane treści1. Sieć jako przestrzeń wymiany doświadczeń nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej.
2. Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników.
Sposób realizacjiSieć Kreatywnych Nauczycieli Wychowania Fizycznego to propozycja zajęć realizowanych w formie:
1. Spotkań stacjonarnych (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne).
2. Spotkań e-learningowych (1 spotkanie w miesiącu/2 godziny dydaktyczne).
3. Lekcji otwartych.
4. Dyskusji prowadzonych na forum.
Warunki ukończenia formyObecność oraz aktywny udział w spotkaniach.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych20
KierownikAgnieszka Wawrzkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaagnieszka.wawrzkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli