Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS007
Nazwa formyDwujęzycznie zakręceni
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy i nauczyciele prowadzący formalne i nieformalne nauczanie dwujęzyczne, dyrektorzy szkół i nauczyciele zainteresowani nauczaniem dwujęzycznym, nauczyciele języków obcych.
Cel/cele formyUtworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, współpracy i wzajemnego wsparcia dla szkół i nauczycieli zaangażowanych w nauczanie dwujęzyczne.
Realizowane treści1. Informacje o nauczaniu dwujęzycznym.
2. Współpraca szkół dwujęzycznych.
3. Współpraca nauczycieli prowadzących nauczanie dwujęzyczne.
4. Współpraca nauczycieli zainteresowanych nauczaniem dwujęzycznym.
5. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
6. Bank materiałów do nauczania dwujęzycznego.
Sposób realizacjiPierwsze zajęcia e-learningowe (5.11.2020 r.):
1. Konstruowanie programów nauczania SOFT CLIL dla klas I–III oraz IV–VI.
2. Podstawa programowa a działania dwujęzyczne o charakterze nieformalnym.
Drugie zajęcia e-learningowe (14.01.2021 r.):
1. Testy predyspozycji językowych – ćwiczenia.
2. Tworzenie materiałów dwujęzycznych – ćwiczenia.
Trzecie zajęcia e-learningowe (4.03.2021 r.):
Tworzenie scenariuszy lekcji dwujęzycznej z wykorzystaniem otwartych zasobów.
Czwarte zajęcia e-learningowe (18.05.2021 r.):
SMART – analiza zajęć dwujęzycznych.
Zajęcia stacjonarne (10.06.2021 r.):
1. Podsumowanie projektu nauczanie dwujęzyczne.
2. Wręczenie certyfikatów oraz zaświadczeń.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w formach proponowanych w ramach sieci.
Liczba godzin stacjonarnych2
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli