Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB038
Nazwa formyRozwijanie kompetencji kluczowych – szkoła podstawowa (wychowanie fizyczne i doradztwo zawodowe)
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania fizycznego i doradztwa zawodowego ze szkół podstawowych.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie kształtowania kluczowych kompetencji na lekcjach wychowania fizycznego i doradztwa zawodowego.
Realizowane treści1. Rodzaje kompetencji kluczowych i ich charakterystyka.
2. Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej.
3. Wykorzystanie metod twórczych w rozwijaniu kompetencji kluczowych na lekcjach wychowania fizycznego i doradztwa zawodowego.
4. Wymiana doświadczeń i dyskusja na forum
Sposób realizacjiWebinarium prowadzone formie zdalnej na platformie Teams.
Warunki ukończenia formy Udział w zajęciach.
UwagiWebinarium prowadzone we współpracy z panią Anetą Drypą. Termin realizacji listopad 2020 r.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAgnieszka Wawrzkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaagnieszka.wawrzkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli